Internet 20

Usługa Internetowa w Pakiecie Multimedialnym, dostępna jest dla klientów, którzy posiadają telewizję kablową.

  • pobieranie : 20 Mb/s
  • wysyłanie : 2 Mb/s
  • ilość publicznych adresów IP : 1
  • cena za aktywacje : 100 zł.
  • cena za dodatkowy publiczny adres IP* : 11,50 zł.
    * każdy dodatkowy adres publiczny zwiększa transfer wychodzący o 256 kb/s (maks. 3 Mb/s).
  • abonament : 45 zł.
  • rodzaj umowy : umowa dostępna dla klientów, którzy chcą zawrzeć umowę internetową i telewizyjną