Pakiet: Multimedialny - Pakiet stworzony dla klientów, którzy zawarli umowę na korzystanie z usług telewizyjnych.
Nazwa: Mini - Multimedialny pakiet domowy mini opracowany jest dla tych z Państwa, którzy korzystają z usług socjalnej telewizji. Abonenci, którzy zgodnie z zawartą umową, odbierają telewizyjną usługę, mogą skorzystać z przyłączenia telefonu domowego do sieci telekomunikacyjnej RTK, wnosząc niską opłatę przyłączeniową. W pakiecie tym znajdą Państwo także bezpłatne usługi dodatkowe.
Abonament: 28,29 zł.