Nazwa: TV Bursztynowa - Usługa RTK skierowana głównie do Spółdzielni Mieszkaniowych, a udostępniona także wszystkim mieszkańcom w budynkach objętych siecią kablową RTK. W pakiecie mini oferujemy ponad 20 kanałów telewizyjnych w standardzie DVB-T oraz radio UKF w zakresie 88-108 MHz.
Abonament: 8,00 zł.